Om reinkarnation

“Sindet er essensen af alt.
Hvis sindet er rent, er alt rent.
Hvis sindet er lyst, er alt lyst.
Hvis sindet er i orden, er alt i orden.
Mit sind er essensen af alt”

Hvordan forbindes Prananadi – reinkarnationsteknik (populært kaldet: – at “rejse”), sig med Prananadi healing teknik ? :

Når vi healer en person med PRANANADI, opløser vi de blokeringer der forårsager personens sygdom, ved hjælp af energi som vi sender igennem hænderne eller fra distancen. Blokeringen indeholder historien (billederne af hændelserne), det der forårsagede sygdommen eller de emotionelle problemer. Disse blokeringer bliver som oftest frigjort i healingen. Men i tilfælde af alvorlig sygdom / emotionelle problemer, kan det ske at personen får det bedre i starten, men senere stopper healingen og personens stade stagnerer. I disse tilfælde må personens bevidsthed hæves, personen må kigge på årsagen til sygdommen, for at hjælpe personen med healingen af hans/hendes bevidsthed. Mesteren siger i disse tilfælde “du skal rejse med det”.

De 2 hovedaktører i en “rejse” er, 1 den rejsende, som vil finde en årsag til hans/hendes problem, og 2 hjælperen, som hjælper den rejsende med at gå tilbage til årsagen, ved hjælp af denne metode. Årsagen til vor sygdom / emotionelle smerte kan følges tilbage til tidligere i vort nuværende liv og hele vejen tilbage til vor undfangelse og kan også findes i vores tidligere liv.

Personen er i en energetisk støttet, skiftet bevidsthed under rejsen. Personen er i stand til at huske alt han/hun har erfaret under rejsen. Personen kan kun rejse i et liv og se hændelser han/hun er i stand til at bearbejde emotionelt.

Hjælperens opgave er at lede og hjælpe den rejsende under rejsen, og få den rejsende til at gå ind i de hændelser af hans/hendes nuværende eller tidligere liv, som ikke er bearbejdet og smertefulde, desuden at frigive smerten og lidelserne. Hvis vi kigger på en smertefuld hændelse, præcist som det skete, vil det ikke have nogen effekt på os, fordi vi ved det hele omkring den. Opløsningen af blokeringer kan komme med latter eller gråd også under rejsen.

Den rejsende erfarer cirklen af fødsel og død, som han/hun fortsætter efter hans/hendes død. Rejsen som foregår ved fuld bevidsthed, foregår i et fint energi legeme forbundet til personens bevidsthed, i hvilket alle personens tidligere liv / hukommelse kan findes med alle deres emotionelle traumer. Den rejsende kan også kigge på hans/hendes beslutninger som han/hun lavede for hundreder eller tusinder af år siden, og fordi personen ikke har forkastet dem har de stadig indflydelse på hans/hendes nuværende liv.

Under rejsen kan den rejsende identificere karakterer fra tidligere liv med dem i det nuværende liv, så han/hun kan forstå den karmiske forbindelse.

Praktisering af tilgivelse af andre eller os selv er meget vigtig i slutningen af rejsen, fordi ønsket om hævn og følelsen af skyld også holder os i karmiske lænker.

Så hovedformålet med at “rejse” er ikke at stirre ind i fortiden, men at komme mere ind i nutiden ved at bearbejde vore tidligere liv.

Modsat tankerne omkring døden i den vestlige kultur, har den tibetanske kultur forstået at bevidst at erfare døden (og igen at erfare den i en “rejse”), det hjælper signifikant healingen og fremskridtet for sjælen. Se Sogyal Rinpoche: Den tibetanske bog om livet og døden.