Healing

Prananadi er et gammelt selvudviklings- og healingssystem, der hjælper sine brugere på mange forskellige områder af deres liv. Det giver dem hjælp til gennemførelsen af forbedringer af deres liv samt at genvinde deres helbred.

Ifølge Prananadi filosofi er selvudvikling og healing i tæt forbindelse. Den måde vi lever på, de beslutninger vi træffer og alle vores tanker og følelser har en direkte indvirkning på vores sundhed.

Vores følelser påvirker vores generelle stemninger, og i det lange løb også vores sundhed, som så vil tilpasse sig i overensstemmelse hermed. På samme måde som en god nyhed kan fylde os med energi og entusiasme, kan dårlige nyheder gøre det modsatte, alle følelsesmæssige og mentale forandringer har direkte indflydelse på vores fysiske krop.

Dem, der lever i stress og bekymringer, vil svække deres fysiske helbred løbende. Efter et stykke tid vil den negative psykiske vibration vise et svagt punkt i kroppen i form af en sygdom, ofte i selve området, som har været svækket. Således er ikke kun symptomerne, men også det faktiske sted, en vigtig kilde til oplysninger om sygdommen.

Alt dette skal tages i betragtning i healingen, da symptomerne altid har budskaber om det/de områder hvor personen er på “kant med sig selv”. Hvis vi ser på sygdomme på denne måde, vil vi snart indse, at uanset hvor alvorlig en sygdom vi står over for, har vi valget til at helbrede det, i øvrigt er vi de eneste, der bestemmer og er ansvarlige over for vor egen sundhed og ingen andre kan træffe disse beslutninger.

Sygdomme motiverer os til at tænke over årsagerne til vores smerter og lidelser, hvad er det for ting vi skal ændre. Så snart vi indser dem, og de nødvendige ændringer er foretaget, er healingen i gang.

Det er naturligvis ikke altid så enkelt som det lyder. Mange mennesker har svært ved at få øje på årsagerne. Meget ofte er der komplekse problemer og et helt netværk af faste holdninger bag en sygdom og i de tilfælde kan det tage lang tid at finde, ikke kun de faktiske grunde, men også de dybere sammenhænge imellem dem.

Det er muligt at finde en vej ud af en sygdom uden at finde årsagen, men ikke uden at ændre livsstil, holdninger og tanker, ellers vil den sandsynligvis komme tilbage.

Det egentlige mål i livet er ikke kun fysisk sundhed, men mest af alt åndelig vækst. Her er Prananadi metoden, i lighed med andre alternative og naturlige helbredelsesmetoder, ekstra opmærksom på sygdommen og dens årsag, for dermed at give personerne den nødvendige hjælp til at opdage og ændre den.